För att öka säkerheten för löparna i St Olavsloppet samt få en smidigare trafikföring har vi inför loppet 2013 gjort följande ändringar:
Växeln på Kalfjället tas bort och sista sträckan dag 2  blir då Skalstugan – Sandvika 10,8 km
Sträckan Åre- Duved delas med en ny växel i Ängena
Åre- Ängena  3,8 km; Ängena – Duved 3,7 km

Växeln i Järpen flyttas till idrottsplatsen Röjsmon (tidigare dagsetappmål i Järpen) Från Röjsmon går sträckan mot gamla bron över till Tossön och därefter ut mot E14


Sträckan Mörsil Järpen 11,8 km och Sträckan Järpen Undersåker Kyrka 6,2 km

Kartbilder över berörda områden kommer senare