Bild:Stiklestad er et symbol ved St Olavsloppet. Ellen Julnes, til venstre og Liv Inger Eklo Hynne står ved byvåpenet til Verdal, med assosiasjoner til slaget, i blomsterprakt 

VERDAL: For å gjennomføre St Olavsloppet trengs et betydelig antall frivillige gjennom hele traseen. Ellen Julnes og Liv Inger Eklo Hynne har ansvaret for hver sin etappe mellom Verdalsøra og Leirådal. Rundt halvt hundre personer engasjerer de til sammen på de to etappene med veksling i Stiklestad.

Det var to blide damer vi møtte i Stiklestad, og de kunne medgi god kontroll på sine parseller. Ellen Julnes, Stiklestad IL har leder-ansvaret på etappen Verdalsøra-Stiklestad, mens Liv Inger Eklo Hynne, Leirådal IL, har det samme mellom Stiklestad og Leirådal.
Ellen er veteranen av de to, og har vært med som etappesjef i mange år.
-Litt usikker på hvor mange, for tida og årene går fort, forteller hun.
Etter noe evaluering fant vi ut at det ganske sikkert måtte være minst åttende gang i og med at hun hadde hatt ansvaret den gang det var veksling i amfiet og undertegnende mener å huske at siste gang det var veksling der var i 2007. Litt enklere å huske for Liv Inger.
-Jeg hadde min første sesong i fjor og føler jeg er en fersking på det området. Det er en utfordring med å være ny i gamet også. En vanlig kommentar på møter er at vi gjør det som tidligere, tydelig at mange har lang fartstid, konkluderer vekslingssjefen i Leirådal.
Rutinert mannskap har begge to. Rundt 25 personer blir engasjert begge steder.
-Til oss går det mye til trafikkvakter, da det er mange rundkjøringer som skal forseres ut fra Verdal sentrum. Parkeringsforholdene her er gode, men jeg har lært såpass mye at det trengs myndige personer på enkelte steder. Spesielt om det er andre ting som foregår i Stiklestad den dagen, medgir Ellen Julnes, som tydelig har en stødig hånd på rattet med gjennomføringen av vekslingsjobben.
Stiklestad IL har fast 7 funksjonærer fra Leksdal IL inne i sin arrangørstab.

I Leirådal er det er jobb med trafikkavviklinga rundt vekslingsområdet som er mest utfordrende. I tillegg til å være etappeleder kler Liv Inger speakerjobben.
-Det er en utfordring med å holde biler utenfor vekslingsområdet. Tror det går bra. For meg som speaker er det viktig å ha oversikt for å se startnummer, også å ha kontroll på forhåndsvarselet. For å få tak i funksjonærer har vi en egne SMS-gruppe der det blir gitt tilbakemelding, forteller hun.
Begge de to etappeansvarlige melder om god respons fra sine funksjonærer og synes det meste går på skinner.

Ellen og Liv Inger har ikke vært med mange ganger som deltakere men begge to har vært gjennom sine etapper. De har tydelig god innsikt i alle deler av arrangementet.
-Vi ska legge til rette for at løperne kan « renne fort», sier de.
Utenom vekslingene har de hver seg en drikke/ svampstasjon på sine ansvars-strekninger.
Er det noen forbedringer dere kan se for dere med arrangementet?
-For min del som speaker kan jeg tenke meg at forhåndsvarselet hadde vært online, slik at vi hadde fått det på skjermer fra speakerplass. Jeg forstår at det er en utfordring å få til men vet jo at det er teknisk mulig, sier Liv Inger, som har speakererfaring fra langrenn.
-Det fungerer jo fint i dag også med jaktradio, men noe hektisk med mye att og fram med papirer, konkludere hun.

Før de to lederkvinnene skiller lag ved intervjuet sier de.
-Jeg skal huske å ringe deg når første løper ankommer Stiklestad, sier Ellen Julnes.
På den måten har Liv Inger Eklo Hynne god kontroll på når løperne ankommer veksling.
Og et lite hint til de norske løperne har de også.
-Det virke som at svenskene tar dette litt mindre høytidelig. De smiler og hilser mer på barna som står og gir sine heiarop i traseen.
St Olavsloppet ønsker lykke til for alle etappeansvarlige og deres funksjonærer med gjennomføringen av stafetten.