Klasser och regler

St Olavsloppet är en landsvägsstafett där man kan delta oavsett om man är elitlöpare eller motionär. Alla varianter av lagbildningar är möjlig, tex klubblag,företagslag, kompisgäng mm. I damklasserna gäller samma sak med undantag att endast damer/tjejer kan delta.

Gemensamma bestämmelser

 • Tidtagning sker enbart vid växlarna
 • Ett lag får bryta två sträckor och ändå fullfölja tävlingen. Om en löpare bryter får laget samma tid som det lag som i sin klass kommer sist på sträckan, plus ett tillägg av 30 sekunder per kilometer
 • Lagen rekommenderas att på sträckor längre än tio kilometer ej använda löpare som är yngre än femton år
 • Löpare får springa för mer än ett lag
 • Löpning skall ske på den sida av vägen som kilometerskyltarna står på!
 • Klubblag skall uppfylla friidrottens representationskrav
 • Alla löpare som är med under St Olavsloppet deltar på eget ansvar samt ansvarar själv för att man på startdagen är tillräckligt frisk för att man ska kunna genomföra tävlingen
 • Laguppställning skall vara inskriven på hemsidan senast kl.19.00 kvällen innan start

Tävlingsjury

Tävlingsjuryn är högst beslutande organ i St Olavsloppet. Till tävlingsjuryn kan man lämna in protester när det gäller överträdelser av regelverket, dock senast kl.19.00 samma dag och skriftligt. Vid speciella händelser som ej kan regleras av regelverket fattar tävlingsjuryn beslut om åtgärd innan nästa dag.

Motionsklassen

Detta är den största klassen i St Olavsloppet. Här kan alla deltaga oavsett ålder, kön och löpstyrka. Vem som helst kan bilda ett lag och vara med
Lag som är rena klubblag och alla deltagarna är medlemmar i klubben skall vid anmälan kryssa avsett ruta.

 • Klasse är åpen for både kvinner och menn
 • Växling får ske enbart vid växlarna

Motion Damer

Detta är klassen för enbart damer.
Lag som är rena klubblag och alla deltagarna är medlemmar i klubben skall vid anmälan kryssa avsett ruta.

 • Åpen for alle lag bestående av bare kvinner
 • Växling får ske enbart vid växlarna

 

Endagars

Endagars är en möjlighet för de lag som vill vara med i St Olavsloppet men känner att det är för mäktigt med fyra dagar,man kan välja att vara med en eller flera dagar.

 • 1 dagars är en endagars stafett dag 1,2,3 eller 4 i St Olavsloppet.

Mini- Olav

De allra yngsta barnen får vara med och känna stämningen i St Olavsloppet. Med nummerlapp och utan tidtagning springer man en kort sträcka.

 • Ett induviduellt lopp för de yngsta ungdomarna 3 – 12 år
 • Alla deltagare får St Olavsloppets medalj
 • Ingen avgift
 • Mini-Olav arrangeras på flera platser under loppet
 • Vi återkommer om tid och plats

Sponsorer