Ladda hem material

Här finns material att ladda ner. Allt från inbjudan till protokoll, banprofiler mm.

Inbjudan Sverige

Inbjudan Norge

Telefonlista Sverige

Telefonlista Norge

Etappbeskrivelser dag 1-2

Etappbeskrivelser dag 3-4   

Höjdprofiler dag 1

Höjdprofiler dag 2

Höjdprofiler dag 3

Höjdprofiler dag 4

Ankomsttider på växel

Mall för tidsberäkning  uppdaterat 

Växlingsskiss

Omstartsprotokoll

Laguppställning ändring dag 1

Laguppställning ändring dag 2

Laguppställning ändring dag 3

Laguppställning ändring dag 4

Växlingsprotokoll 1-100

Växlingsprotokoll 101-200

Växlingsprotokoll 201-250

Tidningsbilaga 2017

Jubileumsbilaga 2012

Jubileumsnilaga Norge 2012

Sponsorer