Praktisk information

Starten 2018 sker i Trondheim den 27 juni och målgång i Östersund den 30 juni

Startgrupper

På var och en av de fyra dagsetapperna tillämpas delad startordning!
Vi kommer att ha fem startgrupper under årets lopp.
Ledningsgruppen i St Olavsloppet seedar lagen i lämplig grupp efter kommunikation med lagledarna.

De fem grupperna består av:

  • Startgrupp 1 : Motionslag
  • Startgrupp 2 : Motionslag
  • Startgrupp 3 : Motionslag
  • Startgrupp 4 : Motionslag
  • Startgrupp 5 : Motionslag
 Dag 1Dag 2Dag 3Dag 4
Start iTrondheimLevangerSandvikaÅre
Startgrupp 1kl. 07:00kl 09:00kl. 09:00kl. 07:00
Startgrupp 2kl. 07:30kl. 09:30kl. 09:30kl. 07:30
Startgrupp 3kl. 08:15kl. 10:15kl. 10:15kl. 08:15
Startgrupp 4kl 09:00kl. 11:00kl. 11:00kl 09:00
Startgrupp 5kl. 09:30kl. 11:30kl. 11:30kl. 09:30


Växlarna

Alla växlar har tidtagning.Det är enbart tillåtet att byta/växla löpere vid växlarna.
En del växlar, har inte förvarning och speakerservice men däremot vätska.

Löparklädsel

Löparna i klubblagen skall använda klubbdräkt .
I övriga klasser får lagen fritt designa sina dräkter, det är dock inte tillåtet att springa med bar överkropp.

Stafettband/Chip

Stafettbandet är lika med det chip-armband som delas ut i samband med starten i Östersund dag 1 och får förvaltas ända till målgången i Trondheim och det chip-armbandet skall lämnas över till avlösande löpare.
Borttappat chip-armband ersätts mot en avgift på 1 000 kronor, det är viktigt att man har med sig chipet till starten varje dag. Har man tappat bort eller glömt chipet vänd er då till sekretariatet.

Omstart

Omstart för vissa lag kan bli aktuellt.

Tävlingsjury

Juryn består av tre representanter från tävlingsledningen:

  • Öystein Lunnan +4799479323
  • Peter Bring +46702203943

Nummerlappar

Löparna skall bära nummerlapp väl synligt på  bröst och rygg, och får ej vikas,sponsorerna skall vara väl synliga. Brott mot detta bestraffas med tidstillägg. Lagen använder samma nummerlappar hela sträckan både i Sverige och i Norge .

Lagen i motionsklasserna får antalet nummerlappar efter behov.

  • Svenska lag hämtar nummerlapparna  på kansliet i Gövikenhallen i annat fall kontakta kansliet.
  • Norska lag får nummerlapparna tillsända i mitten av juni

Viktig att observera informationstexten  på baksidan av nummerlapparna!

Vätskekontroller

Vätska serveras ungefär var fjärde kilometer samt vid växlar och målgångar. Egen vätska får delas ut, dock ej från rullande bil, motorcykel eller cykel.
Löpare får ej ta emot vätska från rullande bil, cykel eller motorcykel.
Brott mot denna regel blir ett tidstillägg för lagen med  5 minuters  för varje förseelse.
Cyklister skall följa trafikreglerna.

Transporter

Försök att minska antalet bilar per lag, tänk på miljön!
Tänk även på framkomligheten som är viktigt för alla lag och planera er körning och far ej fram och tillbaka.
Bilar får ej parkeras vid växeln, respektera trafikvakterna.

Sjukvård

I Sverige får löparna Hjälp av distriktsläkare , som ställs till förfogande av Jämtlands läns landsting. I Norge får löparna motsvarande service av Röde Kors Hjelpekorps.

Första hjälpen

Loppet följs av ambulanser och utryckningsfordon, som kan tillkallas via funktionärer efter banan. Tävlingsläkare kan ta löpare ur loppet av medicinska skäl, exempelvis vid extrem utmattning och tillstånd av förvirring. Vid varje ordinarie växel finns sjukvårdskunnig person att rådfråga.

Varje tävlingsdag finns Läkare i den ambulerande läkarmottagningen vid starten . Mottagningen flyttas sedan till dags etappmålet där den är öppen från det att förste löpare gått i mål till 30 minuter efter det att målgången avslutats. Läkarna ger råd och hjälp vid såväl skador som sjukdom.

Övrig Sjukvård

På den norska sidan finns läkarvaktcentraler i Trondheim , Stjördal och Levanger. I  Sverige finns hälsocentraler i Åre, Järpen, Krokom OCH Östersund. Dessa är öppna onsdag, torsdag och fredag kl. 8:00 till 17:00. Efter dessa tider kontaktas sjukvårdsupplysningen i Sverige 1177.

SOS Alarmering i Norge 113 , i Sverige 112 .

Drick tillräckligt!

Undvik att springa om du har feber, är förkyld eller har en infektion i kroppen. Ät frukost som vanligt på tävlingsdagen.
Låt det helst gå tre timmar innan du springer. Håll vätskebalansen under kontroll fram till start. Det finns dryck både vid start och mål. Använd väl insprungna skor.  Anpassa klädseln efter vädret, vid kyla ta på mera kläder.
Bär överdragskläder fram till start och direkt efter målgång. Drick vid varje vätskekontroll, annars kan du stumna på slutet, få kramp eller svimma.
Det är bättre för laget att du går i en brant backe än att du kollapsar, håll ditt eget tempo.
Det är lätt att gå ut för hårt och en del sträckor är tunga.

Löpande information

Under fliken aktuellt/information finns löpande information.

Sponsorer