Här kommer lite statistik på utvecklingen av St Olavsloppet
Glädjande är att det är en klar ökning de senaste åren och att antalet kvinnor och ungdom ökar