Sedan starten av St Olavsloppet 1988 har antal lag varierat och flest antal lag hade man 1992, men totalt antal löpare var betydligt färre än vad det är idag beroende på att då var det endast 28 sträckor mot idag 52 . Statistik på antal löpare börjades det med år 2002 där vi har fördelningen på antal kvinnor ungdom Mini-Olav och övriga. Deltagande kvinnor har ökat med 56% sedan mätningen började 2002

Under St Olavsloppet 2011 var andelen ungdomar och kvinnor följande

St Olavsloppet är ett arrangemang för friskvård där alla skall kunna vara med  och har därför under åren anpassat sträcklängderna så att det skall passa alla