Metria har nu kört St Olavsloppets sträckning även i Norge och vi har nu enhetliga banprofiler hela vägen.

Det är några profiler för etappen  som inte är längdmässigt helt korrekta, det är den angivna längden på etappen som gäller och vi kommer att justera det så fort om möjligt.

Den totala banprofilen är riktig

Profilerna finns under information och ladda ner material