En Prima gjeng klare for St Olavsloppet. Foran fra venstre, Arne Hovdal, Mats Bjørnar Skei og Hilde Sivertsvoll. Bak fra venstre, Iben Larsen, Beate Larsen, Gabriel Bjørseth, Nils Einan, Tommy Sørensen, Terje Bergstrøm, Tore Grendal og Rune Langøy.

I 2011 debuterte Primahus Entreprenører AS i St Olavsloppet, som et ledd i firmaets 20 års jubileumsmarkering. Debuten gav mersmak, og i år stiller bedriften igjen på startstrek med startnummer 142. Fellestreninger blir avholdt hver tirsdag i Stjørdal, og onsdag 27. juni regner de med at formen er helt prima.

Det var et trekløver bestående av Beate Larsen, Arne Hovdal og Nils Einan som fikk ideen til noe ekstra, fysisk og sosialt i forbindelse med jubileet. Komiteen tok kontakt med trenerlegenden i Strindheim, Arnfinn Ofstad for tips til trening, og et aldri så lite kick-off i fjor vinter. Et lag ble raskt stablet på beina, og fellestreninger igangsatt etter påske.

-Fjorårets deltakelse vil vi betegne som suksess for laget. Alle kom velberget gjennom sine etapper. Målsettingen var å gjennomføre, det samme er utgangspunktet i år. I fjor måtte 8 eller 9 personer løpe to etapper. I år er målet å bekle de 52 etappene med like mange forskjellige utøvere. Med 64 dager igjen til årets St Olavslopp ser det svært lovende ut, bare 7 etapper er ubesatt med enkel informasjon to ganger i internavisa, smiler lagleder Beate Larsen.

Ledergjengen tester ”nyvekslingen” i Stjørdal. Arne Hovdal gir stafetten til Nils Einan, mens lagleder Beate Larsen trener på Primabølgen.

Et ledd i HMS arbeidet.

Byggentreprenørfirmaet fra Stjørdal er en betydelig aktør i sin bransje med mange ansatte. For å sikre god fysikk og lite fravær, gjør bedriften tiltak som deltakelse i St Olavsloppet som et ledd i å gi de ansatte god helse.

-Med denne stafettdeltakelsen, og med treningen i forkant føler vi at dette er et godt bidrag til bedre helse. Arbeidsstokken blir i tillegg enda mer sammenspleiset.
Det er ikke bare de som frakter stafetten mellom Østersund og Trondheim til fots som er lagets helter. Støtteapparat med biler og sykler er også veldig viktige brikker i dette arbeidet.
De ansatte stiller velvillig opp til forskjellige funksjoner, og for å være med å løpe på laget må du være ansatt eller i familie med en i firmaet. Vi føler dette er et viktig ledd i fraværsforebygging, og anbefaler andre bedrifter til å gjøre tilsvarende for sine ansatte. Alle kan bli engasjert på en eller annen måte. En kveld til høsten er det duket for premieutdeling og sosialt samvær. Vi venter med den til ferietiden er over, sier Beate Larsen og skyter til,

-St Olavsloppet er ikke den eneste aktiviteten bedriften bidrar med utenom arbeidstid. I årsplanen inngår blant annet, Storlirennet, Pilegrimsrittet, Bowling, en fjelltur til fots, og en familiedag med skiaktiviteter i mars.

Logistikken under kontroll.

Ledertroikaen fordeler oppgavene seg imellom. Beate er lagleder. Arne er koordinator, og den som setter opp lister med sjåfører, syklister, og beregner vekslingstider for laget.

-I fjor gikk alt etter planen, og løpere og støtteapparat fortjener skryt, fremhever Arne Hovdal.

Nils Einan har tatt trenerrollen på andre året.

Daglig leder fører an. Gabriel Bjørseth til høyre, i fremste rekke sammen med trener Nils Einan.

-Vi har trening til de som ønsker hver tirsdag. I fjor startet vi treningene rundt Øverlands Minde og beveget oss opp til Remyra etter at snøen hadde forsvunnet. Noe tilsvarende blir det i år også, men jeg tror vi prøver å spre utgangspunktene noe mer for å få variasjon i underlag og opplevelse. Muligens prøver vi på litt mer intervalltrening i år, men jeg vil understreke at opplegget passer til alle nivåer, sier Einan som er tildelt stafettens lengste etappe mellom Mørsil og Järpen.

 

 

Skaper lagånd.

Daglig leder i firmaet Gabriel Bjørseth møter trofast på fellestreninger og støttet forslaget om deltakelse i St Olavsloppet umiddelbart.

-Det var en uventet jubelstemning da deltakelse i den grenseløse stafetten kom på banen. Et kjempetiltak, og med dagens jevnt korte etapper gir det en mulighet for alle som ønsker å delta. Dette gir en flott lagånd.  Vi er blitt en stor bedrift og stafetten gjør at de ansatte får mulighet til å bli bedre kjent med sine kolleger. I tillegg er det veldig bra at de ansatte holder seg i form, sier en glødende engasjert bedriftsleder og fjorårets ankermann i St Olavsloppet, Gabriel Bjørseth.