STJØRDAL: Nylig møttes de vekslingsansvarlige for dag 4 mellom Levanger og Trondheim til en gjennomgang av årets St Olavslopp. Mye erfaring og en rutinert gjeng har tydeligvis full kontroll på det som skal foregå om noen uker.

Øystein Lunnan oppsummerte fjorårets stafett og sa at det økonomisk så bra ut med et pent overskudd. Lunnan benyttet samtidig muligheten for å ønske lykke til med årets stafett. En gjennomgang av norsk side blir nesten en blåkopi av tidligere sesonger men noen nyvinninger blir det med positivt fortegn.

Største forandringen ligger i at det blir ny etappe mellom Gevingåsen og Hommelvik, der den gamle jernbanetraseen mellom Muruvik og Hommelvik blir tatt i bruk. Tar den i en egen sak. Per Richstad, som er oppmåler av etappene mente den blir rundt 8,5 km, rundt 2 km lengre enn den tidligere løypa. Etappen mellom Hommelvik og Vikhamar er den eneste som i alle år har gått i samme trasse med så godt som identisk lengde i alle 29 år fra oppstarten i 1988.

Nytt av året er at det premieres til de som skaper litt leven i form av levende musikk på etappene. Et tusen kroner blir gitt i ekstra bidrag til de lagene som får det på plass i sine etapper. Dette for å skape enda mer fest enn det som allerede er til løperne og de som følger på annen måte.

Påmeldingen pr 26. mai var på 199 lag, og noen flere vil enda komme til. Av de 199 var 147 norske og 52 svenske. 170 løper alle fire dager. Den utmerkede speaker Jens Aas har vært med i mange år og vil lose oss gjennom årets stafett. Han er også engasjert for neste år. God speakertjeneste er uvurderlig ved dagsetappemålene.

Mini-Olav blir arrangert på Levanger (dag 3), og Skatval (ny av året), Stjørdal, Hommelvik og Trondheim siste dag.

Ved veksling Steinvikholmen blir det som siste år Shuttlebuss fra Aglo vgs.

Løping mellom Fættenfjord og Langstein kai foregår på sjøsiden (høyre side) for å hindre kryssinger av veien.