Visst kan St Olavsloppet växa precis som Vasaloppet gjort

Kan St Olavsloppet lära sig något av det mer än dubbelt stora Vasaloppet! Jo, det var nog de flesta överens om vid seminariet i Trondheim häromdagen. St Olavsloppet har strax över 6000 deltagare, Vasaloppet kring 15 000 under huvudloppet, men 80 000 i allt som ryms under Vasaloppets paraply.

I St Olavsloppet räknar man också ha möjlighet att växa till 10 000 deltagare inom allt som kan inrymmas i ett St Olavspaket år 2018.

För att det skall vara en bra kvalité och säkerhet på arrangemanget kommer det att göras en analys på konsekvenserna av en större ökning av antalet löpare

Lättsamme föredragshållaren Rolf Hammar, Mora, som var Vasaloppets starke man under expansionsåren berättade för både de svenska och norska ledarna om framgångskonceptet och dess byggstenar.

Anmärkningsvärt är att rent deltagarmässigt hade Vasaloppet under flera decennier en ganska trög start medan St Olavsloppet bara på några år var uppe i kring 5000 deltagare. Men i motionsvågens spår växte Vasaloppet snabbt och gjorde sedan lyckade sidoarrangemang, inte bara under Vasaloppsveckan utan året runt.

Vid seminariet diskuterade ledningsgrupperna på respektive sida vad som är aktuellt för loppet kommande år. Man beslöt ge tävlingsklassen chansen ytterligare ett år, ökar inte deltagandet läggs klassen ner.

Man kunde se tillbaka på ett lyckat jubileumslopp. Nästa år går loppet samma sträckning, alltså från Östersund till Trondheim. För att minska trafikproblemen på Skalstugvägen slopas växeln upp på Kalfjället. Sträckan Skalstugan – Sandvika blir då cirka en mil. I stället blir det en delning av sträckan Åre-Duved.

Den viktigaste målsättningen är att så många som möjligt skall kunna vara med i St Olavsloppet och att det skall vara en stor folkfest