I år går vi tillbaks till att löparna skall ha startnummer även på ryggen och det för att publiken skall lättare kunna se vilka löpare som passerar. Försöket vi gjorde 2011 med startnummer endast på bröstet var inte så lyckat