En tidning om St Olavsloppet som går att läsa om man klickar  Här

Tidningen kommer att finnas att hämta i vårt seretariat under loppet