Bild:  Veksling på Stiklestad av Frosta IL i fjor. Magnus Hellem sender stafetten til Berit Undersåker Skaslien.

Halvøya Frosta er kjent for sin unike grønnsakproduksjon og har i en stor grad historisk vært leverandør av gode råvarer til Trønderhovedstaden med båt. 29. juni vil tre lag fra Frosta ankomme Trondheim som deltakere i St Olavsloppet. Lagene Rapp IL, Frosta IL og The Kroglund Family, har etter påske hatt fellestreninger en gang i uka.

Deltatt i alle år. Rapp IL markerte fjoråret med faner. Her løper Morten Finsvik Aatlo i mål på dag 3 i Levanger.

Opptil 25 deltakere har møtt til trening på Frosta sin nye løpebane med fastdekke på ærverdige Vinnatrøa. Einar Lehn har vært ildsjel i å få i gang dette samarbeidet.

-Jeg syntes at løperbanen ble for lite brukt og dette var en gyllen anledning til økt aktivitet på tartanen. Hver søndag har det vært intervalltrening med forskjellige varianter. Vi føler det er naturlig å samarbeide i ei såpass lita bygd som Frosta. Det virke som vi får med mange ungdommer til aktivitet gjennom dette. Et mål å trene mot, sier lagleder Lehn med deltakelse en gang i Loppet, for Norske Skog, og legger til.

-Vi får spredd mye informasjon om St Olavsloppet og treninger via en egen facebookside. Det gir oss en helt annen verden, og jeg vil berømme sosiale medier som verktøy for å nå aktuelle.

Nå er Lehn primus motor for The Kroglund Family, og har i tillegg en posisjon i Frosta IL.

-Jeg var lagleder i Frosta i fjor, med alle fire barn som deltakere. Selv om vi i år blir engasjert i slektslaget, bidrar jeg også i år for idrettslaget. Familielaget har sitt utspring i gården Kroglund østre, og det er mange søskenbarn og deres barn som deltakere. Vi har en løper fra eldste generasjon, dansepedagog Jostein Kroglund (61), som holder god form fortsatt.

. Marte Flægstad i godt driv mellom Duved og Staa for Rapp IL under fjorårets stafett.

-Det føles enklere å stable et slektslag på beina. Et ja der er et ja og det skal mye til at noe kommer i veien. Det har sikkert med at dette blir en form for slektsevne, og vi er spredd over hele landet.  Firedagers stafetten avslutter vi på Steinvik i Skatval, etter innkomst lørdag kveld, med utdeling av medaljer og sosialt samvær.

Frosta IL er det raskeste laget i bygda, The Kroglund Family har ambisjon om ikke å løpe seg opp i puljene, og Rapp IL er det eneste med deltakelse i alle år siden oppstarten i 1988. Marthe Flægstad er leder i idrettslaget som runder et hundre år i år.

-Jeg har vokst opp med Rapp IL. Stafetten har vært et naturlig samlingspunkt, og jeg vært med og fulgt helt fra jeg var lita. For oss er det sosiale like viktig som løpet.  Vi har egne treninger mandag og torsdag, i tillegg til fellestreningen en del av oss er med på, sier Flægstad og understreker at de har ingen ambisjon i å slå Frosta.

Fellestrening på Frosta. Fellestrening på Vinnatrøa. Frosta (F),Rapp (R) Kroglund (K). Fra venstre, Ove Aursand(F), Bjørn Nilsen(F), Jørgen Lein(F), Fredrik Tvete Hansen(F),Erlend Kjørsvik(F), Einar Lehn(K),Hjørund Hagerup(F),Håkon Solheim(K),Asgeir Østerlie(R),Bodil Skaslien(F), Erika Skaslien(F), Berit U.Skaslien(F), Joel Østerlie(R),Tore Frøstad(R),Marthe Flægstad(R), Vibeke Lehn(K), Solveig Kandahl(F),Inger Hernes(F),Signe Lehn(K),Kristin Bratsvedal(F), Guri Krogh(F),Anna Wahlstrøm(R), Mari Ramberg(F).